Tỷ giá ngoại tệ là gì?

Tỷ giá ngoại tệ là giá trị của một đơn vị tiền tệ của quốc gia này được quy đổi sang loại tiền tệ của quốc gia khác trong một thời điểm nhất định. Tỷ giá hối đoái của tiền đồng Việt Nam chính là giá của 1 đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam.

Ví dụ: 1 USD = 23.000 VND

Cách tính tỷ giá ngoại tệ

Có nhiều cách tính tỷ giá ngoại tệ, tuy nhiên phương pháp chính được sử dụng nhất là phương pháp thị trường tự do (market-based method) và phương pháp mua bán trực tiếp (direct exchange method).

Phương pháp thị trường tự do

Phương pháp này dựa trên giá trị thực tế của tiền tệ trên thị trường. Tỷ giá hối đoái được xác định bằng cách so sánh giá mua và giá bán của một đơn vị tiền tệ trên thị trường.

Phương pháp mua bán trực tiếp

Phương pháp này dựa trên số lượng của một loại tiền tệ cần đổi lấy một đơn vị tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái được xác định bằng cách chia số lượng của loại tiền tệ cần đổi cho số lượng của loại tiền tệ cần nhận.

Phân biệt tỷ giá ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

Tỷ giá ngoại tệ và tỷ giá hối đoái là hai thuật ngữ thường được sử dụng thay thế cho nhau, tuy nhiên chúng có một số điểm khác biệt cơ bản.

Tỷ giá ngoại tệ là giá trị của một đơn vị tiền tệ của quốc gia này được quy đổi sang loại tiền tệ của quốc gia khác trong một thời điểm nhất định. Tỷ giá hối đoái của tiền đồng Việt Nam chính là giá của 1 đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ Việt Nam.

Tỷ giá hối đoái là mức giá mà một loại tiền tệ có thể được mua hoặc bán bằng một loại tiền tệ khác. Tỷ giá hối đoái có thể được biểu thị theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Tỷ giá trực tiếp: Tỷ giá trực tiếp là tỷ giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài so với một đơn vị tiền tệ nội địa. Ví dụ: 1 USD = 23.000 VND
 • Tỷ giá chéo: Tỷ giá chéo là tỷ giá của hai loại tiền tệ nước ngoài thông qua một loại tiền tệ nội địa. Ví dụ: 1 EUR = 1,10 USD
 • Tỷ giá trung bình: Tỷ giá trung bình là tỷ giá trung bình của nhiều tỷ giá trực tiếp.

Sự khác biệt giữa tỷ giá ngoại tệ và tỷ giá hối đoái

 • Khái niệm: Tỷ giá ngoại tệ là khái niệm hẹp hơn, chỉ đề cập đến giá trị của một đơn vị tiền tệ của quốc gia này được quy đổi sang loại tiền tệ của quốc gia khác, trong khi tỷ giá hối đoái là khái niệm rộng hơn, bao gồm cả tỷ giá trực tiếp, tỷ giá chéo và tỷ giá trung bình.
 • Cách tính: Tỷ giá ngoại tệ có thể được tính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm phương pháp thị trường tự do và phương pháp mua bán trực tiếp, trong khi tỷ giá hối đoái thường được tính theo phương pháp thị trường tự do.
 • Đơn vị tính: Tỷ giá ngoại tệ thường được tính theo đơn vị tiền tệ của quốc gia này trên một đơn vị tiền tệ của quốc gia khác, trong khi tỷ giá hối đoái có thể được tính theo nhiều đơn vị tính khác nhau, bao gồm đồng đô la Mỹ, euro, yên Nhật, v.v.

FAQs- Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ được quy định bởi ai?

Tỷ giá ngoại tệ được quy định bởi thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính phủ của một quốc gia có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để điều chỉnh tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến những gì?

Tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm:

 • Thương mại quốc tế: Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia. Khi tỷ giá hối đoái tăng, chi phí nhập khẩu tăng lên và chi phí xuất khẩu giảm xuống.
 • Đầu tư quốc tế: Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi tỷ giá hối đoái tăng, lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng lên.
 • Tỷ lệ lạm phát: Tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ lạm phát của một quốc gia. Khi tỷ giá hối đoái tăng, giá cả hàng hóa nhập khẩu có thể tăng lên, dẫn đến lạm phát.

Tỷ giá ngoại tệ có thể thay đổi như thế nào?

Tỷ giá ngoại tệ có thể thay đổi theo nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Sự chênh lệch lãi suất: Lãi suất cao hơn sẽ thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, làm tăng giá trị của đồng tiền.
 • Sự chênh lệch lạm phát: Lạm phát cao hơn sẽ làm giảm giá trị của đồng tiền.
 • Tình hình kinh tế: Tình hình kinh tế ổn định sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền.
 • Tình hình chính trị: Tình hình chính trị ổn định sẽ làm tăng giá trị của đồng tiền.

Làm thế nào để cập nhật tỷ giá ngoại tệ?

Để cập nhật tỷ giá ngoại tệ, bạn có thể truy cập các trang web chính thống của các ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các trang web chuyên cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ.

LỜI KẾT

Để cập nhật thông tin tỷ giá ngoại tệ một cách đầy đủ và chính xác, bạn nên truy cập các trang web chính thống của các ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các trang web chuyên cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ.

Bạn cũng nên lưu ý rằng tỷ giá ngoại tệ luôn thay đổi theo từng thời điểm, do đó bạn nên cập nhật thông tin thường xuyên để có được tỷ giá chính xác nhất.

Các chủ đề liên quan khác như: Tỷ giá ngoại tệ hôm nay, Tỷ giá ngoại tệ mới nhất, Tỷ giá ngoại tệ cập nhật, Tỷ giá ngoại tệ các nước, Tỷ giá ngoại tệ Việt Nam, Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng, Tỷ giá ngoại tệ online…sẽ liên tục được VBARD BLOG gửi thông tin đến bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *