Category Archives: Khái Niệm – Kiến Thức

Nguyên tắc phát hành thẻ trong hệ thống Ngân hàng

Nguyên tắc chung Việc phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ trong hệ thống Ngân Hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng; Hệ thống các điều luật, quy định của các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế; các Hợp đồng/Thỏa thuận […]

Các khái niệm liên quan đến thẻ ngân hàng bạn cần biết

Chủ thẻ Là cá nhân hoặc pháp nhân được Ngân Hàng phát hành thẻ để sử dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ. Chủ thẻ chính Là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên ký hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với Ngân Hàng. Chủ thẻ phụ Là cá nhân […]

Các loại thẻ ngân hàng

Thẻ ngân hàng Là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện, điều khoản được các Bên thỏa thuận. Thẻ ghi nợ Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi số tiền và/hoặc hạn mức thấu […]