Category Archives: Ngân Hàng

Chào mừng bạn đến với Chuyên Mục Ngân Hàng tại VBARD!

TOOLS HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG

1-tien-ich-ho-tro-quyet-toan-tai-chinh-agribank

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự minh bạch cao, quyết toán tài chính trở thành trụ cột quan trọng để duy trì sự ổn định và uy tín của hệ thống tài chính. Quy trình này không chỉ đơn thuần là việc ghi chép số liệu […]

Dịch vụ Chuyển tiền đến

Tên sản phẩm: “Dịch vụ Chuyển tiền đến” Đặc tính dịch vụ Khái quát dịch vụ Dịch vụ chuyển tiền đến là dịch vụ Ngân hàng nhận và ghi Có tài khoản của KH các khoản tiền đầu tư, thanh toán hàng hóa dịch vụ xuất nhập khẩu, vay nợ vv. Tiện ích dịch vụ […]

Dịch vụ ứng trước tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu

Tên sản phẩm: “Dịch vụ ứng trước tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu” Đặc tính dịch vụ Khái quát dịch vụ Dịch vụ ứng trước tiền bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu là dịch vụ theo đó Ngân hàng ứng tiền trước cho KH tại thời điểm KH xuất trình bộ chứng […]