Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là gì?

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là sự khác biệt giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán của một đôi ngoại tệ, được tính bằng số lượng đơn vị tiền tệ cần để đổi lấy một đơn vị tiền tệ khác.

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.

Ví dụ:

Một doanh nghiệp mua 10.000 USD với tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng. Sau đó, doanh nghiệp bán lại 10.000 USD với tỷ giá 1 USD = 24.000 đồng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ có lãi chênh lệch tỷ giá là 1.000.000 đồng (24.000 – 23.000).

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được chia thành mấy loại?

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được chia thành 2 loại chính:

 • Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ là chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các giao dịch ngoại tệ phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại là chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ kế toán.

Cách tính chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được tính theo công thức sau:

 • Chênh lệch tỷ giá = (Số lượng ngoại tệ * (Tỷ giá thực tế – Tỷ giá ghi sổ))

Trong đó:

 • Số lượng ngoại tệ là số lượng ngoại tệ có gốc ngoại tệ phát sinh trong kỳ.
 • Tỷ giá thực tế là tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh.
 • Tỷ giá ghi sổ là tỷ giá hối đoái được sử dụng để ghi nhận giao dịch phát sinh trong kỳ.

Ví dụ: Một doanh nghiệp mua 10.000 USD với tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng và ghi nhận theo tỷ giá 1 USD = 22.000 đồng. Sau đó, doanh nghiệp bán lại 10.000 USD với tỷ giá 1 USD = 24.000 đồng.

 • Như vậy, số lượng ngoại tệ là 10.000 USD, tỷ giá thực tế là 1 USD = 24.000 đồng và tỷ giá ghi sổ là 1 USD = 22.000 đồng.

Tính chênh lệch tỷ giá theo công thức trên ta có:

 • Chênh lệch tỷ giá = (10.000 * (24.000 – 22.000)) = 10.000.000 đồng

Cách tính chênh lệch tỷ giá đánh giá lại

Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại được tính theo công thức sau:

 • Chênh lệch tỷ giá = (Số dư cuối kỳ * (Tỷ giá đánh giá lại – Tỷ giá ghi sổ))

Trong đó:

 • Số dư cuối kỳ là số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.
 • Tỷ giá đánh giá lại là tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm đánh giá lại.
 • Tỷ giá ghi sổ là tỷ giá hối đoái được sử dụng để ghi nhận số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Ví dụ: Một doanh nghiệp có số dư tiền mặt bằng 100.000 USD được ghi nhận theo tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng. Tại thời điểm đánh giá lại, tỷ giá hối đoái thực tế là 1 USD = 24.000 đồng.

 • Như vậy, số dư cuối kỳ là 100.000 USD, tỷ giá đánh giá lại là 1 USD = 24.000 đồng và tỷ giá ghi sổ là 1 USD = 23.000 đồng.

Tính chênh lệch tỷ giá theo công thức trên ta có:

 • Chênh lệch tỷ giá = (100.000 * (24.000 – 23.000)) = 10.000.000 đồng

FAQs – Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ

Làm thế nào để tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ?

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ thường được tính bằng cách lấy tỷ giá bán trừ đi tỷ giá mua và chia cho tỷ giá bán. Công thức cụ thể như sau:

3-cach-tinh-chenh-lech-ty-gia-ngoai-te
Công thức tính chênh lệch tỷ giá

Tại sao tỷ giá mua và tỷ giá bán lại khác nhau?

Tỷ giá mua là giá mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính sẵn sàng mua một đơn vị tiền tệ từ bạn, trong khi tỷ giá bán là giá mà họ sẵn sàng bán cho bạn. Chênh lệch giữa hai giá này thường được sử dụng để tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Làm thế nào để ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá ngoại tệ?

Các yếu tố như thị trường tài chính, nhu cầu và cung cấp, tình trạng kinh tế quốc gia và chính trị có thể ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Làm thế nào để kiểm tra chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hiện tại?

Bạn có thể kiểm tra chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hiện tại bằng cách xem trực tiếp trên các trang web tài chính, ứng dụng di động hoặc liên hệ với các tổ chức tài chính.

Trang web của ngân hàng

Các ngân hàng thương mại thường cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ trên trang web của mình. Đây là nguồn thông tin chính xác và cập nhật nhất, vì các ngân hàng là những đơn vị tham gia trực tiếp vào thị trường ngoại hối. Một số ngân hàng có trang web uy tín về tỷ giá ngoại tệ bao gồm:

 • Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VietinBank)
 • Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Trang web của các công ty tài chính: Các công ty tài chính cũng cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ trên trang web của mình. Tuy nhiên, độ chính xác của thông tin có thể không cao bằng thông tin từ các ngân hàng thương mại. Một số công ty tài chính có trang web uy tín về tỷ giá ngoại tệ bao gồm:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Trang web của các tổ chức tài chính quốc tế: Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng cung cấp thông tin về tỷ giá ngoại tệ trên trang web của mình.

Thông tin từ các tổ chức này thường có độ chính xác cao, nhưng có thể không cập nhật thường xuyên như thông tin từ các ngân hàng thương mại.

Ứng dụng di động

Ứng dụng của ngân hàng: Các ngân hàng thương mại cũng cung cấp ứng dụng di động để khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về tỷ giá ngoại tệ. Một số ứng dụng di động của ngân hàng uy tín về tỷ giá ngoại tệ bao gồm:

 • MyVIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam)
 • Vietcombank (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam)
 • VietinBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam)
 • BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
 • ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu)

Ứng dụng của các công ty tài chính: Các công ty tài chính cũng cung cấp ứng dụng di động để khách hàng có thể tra cứu thông tin về tỷ giá ngoại tệ.

Một số ứng dụng di động của công ty tài chính uy tín về tỷ giá ngoại tệ bao gồm:

 • SSI Pro (Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI)
 • BSC iTrade (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam)
 • VCSC Trade (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt)
 • BVSC Pro (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)

Khi lựa chọn trang web hoặc ứng dụng di động để kiểm tra chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Độ tin cậy: Trang web hoặc ứng dụng cần có nguồn thông tin uy tín, cập nhật thường xuyên.
 • Dễ sử dụng: Trang web hoặc ứng dụng cần có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin: Trang web hoặc ứng dụng cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, bao gồm tỷ giá mua, tỷ giá bán, chênh lệch tỷ giá,…

Với những gợi ý trên, hy vọng bạn có thể dễ dàng tìm được trang web hoặc ứng dụng di động phù hợp để kiểm tra chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hiện tại.

Làm thế nào để giảm thiểu chi phí do chênh lệch tỷ giá?

Để giảm thiểu chi phí do chênh lệch tỷ giá, bạn có thể so sánh tỷ giá mua/bán ở nhiều nguồn khác nhau và chọn ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp chênh lệch tỷ giá thấp nhất.

Lưu ý rằng các công thức và cách tính chênh lệch tỷ giá có thể thay đổi tùy theo quy định cụ thể của từng ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

LỜI KẾT

Tính toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực tài chính và giao dịch quốc tế.

Điều này đặc biệt quan trọng khi người ta xem xét các giao dịch ngoại hối, đầu tư quốc tế, hay thậm chí đơn giản chỉ là việc chuyển đổi tiền tệ.

Chênh lệch tỷ giá giữa giá mua và giá bán không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của người tham gia thị trường mà còn phản ánh sự biến động và tình hình thị trường tài chính toàn cầu.

Việc hiểu rõ và theo dõi chênh lệch tỷ giá giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể đưa ra các quyết định thông minh hơn trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa giá trị tài chính của họ khi tham gia các hoạt động liên quan đến ngoại tệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *