Thông tin về trái phiếu

Tên trái phiếu: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021

Mã Trái phiếu: VBACLH2128005

Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm

Khối lượng chảo bán: 1000 tỷ đồng

Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiêu + Biên Độ

  • Lãi Suất Tham Chiếu: Bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng cùa bốn ngân hàng thương mại: VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank.
  • Biên Độ: Mức cộng biên độ hàng năm cho 5 năm đầu lả 1,0%/năm
  • Mức cộng biên độ từ năm thứ 6 mỗi năm là 1,2%/năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *