Thông tin về trái phiếu

Tên trái phiếu: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021

Mã Trái phiếu: VBACLH2128006

Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm

Khối lượng chào bán: 2.800 tỷ đồng

Lãi Suất = Lãi Suất Tham Chiếu + Biên Độ

  • Lãi Suất Tham Chiếu: bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bàng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng cùa bốn ngân hàng thương mại: VCB, BIDV, Vietinbank, Agribank.
  • Biên Độ: Mức cộng biên độ hàng năm cho 5 năm đầu là 1,1%/năm.
  • Mức cộng biên độ từ năm thứ 6 mỗi năm là 1,3%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *