Tag Archives: Kỳ Phiếu Ngắn Hạn Trả Lãi Trước Toàn Bộ

Kỳ Phiếu Ngắn Hạn Trả Lãi Trước Toàn Bộ

Tên sản phẩm: “Kỳ phiếu ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ” Tiện ích sản phẩm: KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định nhưng tối đa dưới 01 năm, được nhận lãi trừ vào giá kỳ phiếu khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, […]