Tag Archives: Tín phiếu ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ

Tín phiếu ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ

Tên sản phẩm:“Tín phiếu ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ” Tiện ích sản phẩm KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định nhưng tối đa dưới 01 (một) năm, được nhận lãi trừ vào giá tín phiếu khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, […]