Tag Archives: Trái phiếu trả lãi định kỳ

Trái phiếu trả lãi định kỳ

Tên sản phẩm: “Trái phiếu trả lãi định kỳ” Tiện ích sản phẩm KH được lựa chọn nhiều kỳ hạn đa dạng, nhận lãi tại nhiều thời điểm theo định kỳ trả lãi trái phiếu và được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn và được bảo […]