Tag Archives: Trái phiếu trả lãi trước toàn bộ

Trái phiếu trả lãi trước toàn bộ

Tên sản phẩm:“Trái phiếu trả lãi trước toàn bộ” Tiện ích sản phẩm KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng, được nhận lãi trừ vào giá trái phiếu khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá […]