Category Archives: Uncategorized

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH 06/2024

Học nghiệp vụ thẩm định giúp các chuyên viên ngân hàng nắm vững các kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá chính xác tiềm năng tài chính của khách hàng, doanh nghiệp hoặc dự án. Điều này không chỉ đảm bảo các quyết định cấp tín dụng và đầu tư được thực […]

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ KIỂM TRA GIÁM SÁT NỘI BỘ 06/2024

Trong bối cảnh ngành ngân hàng ngày càng phát triển và phức tạp, việc học nghiệp vụ kiểm tra giám sát nội bộ trở nên vô cùng quan trọng. Nghiệp vụ này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động […]

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 06/2024

“Xây dựng cơ bản” và “Quản lý hành chính” đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như quản lý các quy trình nội bộ. Xây dựng cơ bản đảm bảo ngân hàng có được cơ sở vật chất hiện đại và an toàn, từ […]