Tên sản phẩm: Cho vay theo ủy thác

Đặc tính của sản phẩm

Cho vay theo ủy thác

  • Ngân hàng nhận cho vay ủy thác từ các tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả các TCTD).
  • Ngân hàng có thể ủy thác cho các tổ chức (bao gồm cả các TCTD) cho vay.
  • Việc cho vay theo ủy thác thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy thác và không trái với quy định của pháp luật, hướng dẫn của NHNN.

Loại tiền vay

  • VND và/hoặc ngoại tệ

Thời hạn tín dụng

  • Ngắn hạn/trung dài hạn.

Lãi suất

  • Cố định hoặc thả nổi.

Bảo đảm tiền vay

  • Có/không có bảo đảm bằng tài sản

Giải ngân

  • Một lần hoặc nhiều lần.

Trả nợ gốc và lãi vốn vay

  • Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
  • Kênh phân phối: Ngân hàng chi nhánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *