Tag Archives: Cho vay đầu tư Tài sản cố định

Cho vay đầu tư Tài sản cố định

Tên sản phẩm: Cho vay đầu tư Tài sản cố định theo dự án Mục đích vay vốn Đầu tư tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng,.. phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Đặc tính của sản phẩm Loại tiền vay VND và/hoặc ngoại tệ Thời […]