Tag Archives: Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ

Chứng Chỉ Tiền Gửi Ngắn Hạn Trả Lãi Trước Toàn Bộ

Tên sản phẩm:“Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn trả lãi trước toàn bộ” Tiện ích sản phẩm KH được lựa chọn kỳ hạn theo quy định nhưng tối đa dưới 01 năm, được nhận lãi trừ vào giá chứng chỉ khi mua với mức lãi suất cạnh tranh, hấp dẫn và được bảo đảm an […]