Tên sản phẩm: “Dịch vụ Thông báo Thư tín dụng chứng từ/sửa đổi thư tín dụng chứng từ”

Đặc tính dịch vụ

Khái quát dịch vụ

Dịch vụ Thông báo L/C/sửa đổi L/C là dịch vụ theo đó Ngân hàng nhận được L/C/sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài, kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C và/hoặc sửa đổi L/C và thông báo cho KH.

Tiện ích dịch vụ

Thông báo L/C/sửa đổi L/C qua Ngân hàng thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho đối tác nhập khẩu và gia tăng khả năng cạnh tranh của người xuất khẩu Việt Nam.

Tính chân thực của L/C/sửa đổi L/C được xác minh nhanh chóng, chính xác do Ngân hàng có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu.

Ngân hàng thông báo L/C/sửa đổi L/C trực tiếp đến KH ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc nhờ mạng lưới chi nhánh phủ khắp toàn quốc.

Ngân hàng hỗ trợ tư vấn các điều khoản thanh toán đảm bảo an toàn thanh toán.

Sử dụng dịch vụ, KH có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Ngân hàng.

Điều kiện

Tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, Luật phòng chống rửa tiền, các quy định về Tuân thủ của các quốc gia.

Phí dịch vụ

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng

Kênh phân phối: KH sử dụng dịch vụ tại chi nhánh của Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *