Tên sản phẩm: “Tiền gửi có kỳ hạn lãi sau toàn bộ”

Tiện ích sản phẩm

 • Lựa chọn thời hạn gửi tiền phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của khách hàng với mức lãi suất hấp dẫn;
 • Đảm bảo khoản đầu tư, tích lũy của khách hàng mang lại hiệu quả; Cung cấp dịch vụ xác nhận số dư tài khoản để chứng minh tài chính;
 • Được chuyển quyền sở hữu/Ủy quyền cho người khác;
 • Sử dụng tài khoản để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho Bên thứ ba theo quy định tại Ngân hàng và Tổ chức tín dụng khác (nếu được Tổ chức tín dụng đó chấp thuận);
 • Được cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản tại quầy và thông qua các kênh giao dịch điện tử theo quy định tại Ngân hàng;

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Thời hạn gửi tiền: Có kỳ hạn là số ngày hoặc số tháng.
 • Đồng tiền: VND, USD và EUR
 • Số dư tối thiểu: 10.000.000VND/500USD/500EUR (đối với khách hàng tổ chức/TGCKH chung).

Gửi và rút

 • Hình thức gửi, rút tiền: KH gửi tiền 01 lần và rút tiền 01 lần cho toàn bộ số dư TK thông qua TKTT của chính khách hàng.
 • Rút đúng hạn: KH hưởng toàn bộ số lãi mà NH đã cam kết.
 • Rút trước hạn: KH được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số tiền trên TK và thời gian thực gửi (từ ngày gửi đến ngày rút).
 • Rút sau hạn: KH được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số tiền trên TK và thời gian quá hạn (tính từ ngày đến hạn).

Phí và lãi

Phí:

 • KH chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn ba ngày (03 ngày). Phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng.

Lãi:

 • Lãi suất: Lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi được niêm yết, công bố công khai tại điểm giao dịch hoặc theo thỏa thuận với khách hàng, phù hợp với quy định của NHNN và Ngân hàng.
 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định
 • Cách tính lãi: Tiền lãi = E(Số dư tiền gửi thực tế*lãi suất TGLSTB(%/năm)*Số ngày duy trì số dư tiền gửi thực tế)/365.
 • Trả lãi: Trả lãi sau một lần vào ngày đến hạn.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *