Tên sản phẩm: Tiền gửi đầu tư tự động linh hoạt dành cho Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Tiện ích sản phẩm

  • Là sản phẩm tiền gửi có thời hạn 1 tháng do Ngân hàng cung cấp tới khách hàng để có thể đầu tư số tiền tạm thời nhàn rỗi từ TKTT sang TK Tiền gửi đầu tư tự độ linh hoạt.
  • Hết thời hạn, tự động chuyển gốc và lãi chuyển về TKTT
  • Khách hàng: BHXH VN

Lãi suất

  • Áp dụng theo mức lãi suất thời hạn 1 tháng của chi nhánh Ngân hàng (hoặc bằng mức lãi suất bình quên, lấy lãi suất nào cao hơn)
  • Rút trước hạn: Áp dụng mức lãi suất bằng mức lãi suất tiền gửi KKH thấp nhất đối với tổ chức.
  • Có thể rút trước hạn 1 phần
  • Kênh phân phối: Chi nhánh Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *