Tên sản phẩm: “Tiền gửi đầu tư tự động”

Tiện ích sản phẩm

 • Cung cấp giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi trên TKTT.
 • Thủ tục nhanh chóng thuận tiện
 • Được sử dụng số dư TK để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho Bên thứ ba theo quy định tại Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác…

Đặc tính sản phẩm

Loại tiền gửi: VND

 • Số dư tối thiểu duy trì trên TKTT do KH đăng ký, nhưng không thấp hơn 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng) để đảm bảo khả năng thanh toán của KH và làm căn cứ để xác định số tiền đầu tư của TK TG ĐTTĐ

Phí gửi tiền

 • Miễn phí gửi tiền đối với KH
 • Phí đóng sớm: KH chịu phí đóng sớm khi số ngày gửi tiền thực tế nhỏ hơn ba ngày (03 ngày). Mức phí đóng sớm thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng.
 • Phí dịch vụ khác thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng.

Lãi suất

 • Cố định trong suốt thời hạn gửi tiền, theo biểu lãi suất TGCKH 01 tháng trả lãi sau toàn bộ, được niêm yết công khai tại Ngân hàng giao dịch (Ngân hàng trực tiếp mở và quản lý tài khoản TG ĐTTĐ), hoặc theo lãi suất thỏa thuận với KH, đảm bảo phù hợp theo quy định của Ngân hàng và NHNN trong từng thời kỳ.
 • Lãi suất đóng TK trước hạn bằng lãi suất TGKKH thấp nhất tại thời điểm KH đóng TK trước hạn, do Ngân hàng giao dịch quy định.
 • Trả lãi: Ngân hàng trả lãi tại thời điểm đến hạn hoặc trả lãi tại thời điểm KH đóng TK trước hạn.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *