Tên sản phẩm: “Tiền gửi có kỳ hạn lãi trước toàn bộ”

Tiện ích sản phẩm:

Khách hàng được trả lãi ngay khi gửi tiền và nhận gốc 1 lần khi đến hạn. Các tiện ích khác tương tự sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ.

Đặc tính sản phẩm

Đặc tính chung

 • Thời hạn gửi tiền: Theo tháng, thời hạn cụ thể do ngân hàng quy định.
 • Đồng tiền: VND, USD, EUR
 • Số tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND, 500 USD, 500 EUR.

Gửi và rút

 • Hình thức gửi, rút tiền: KH gửi tiền 01 lần và rút tiền 01 lần cho toàn bộ số dư TK thông qua TKTT của chính khách hàng.
 • Rút: rút tiền một lần cho toàn bộ SD TK.
 • Rút đúng hạn: KH hưởng toàn bộ số tiền lãi mà NH đã trả;
 • Rút trước hạn: NH thu hồi lại toàn bộ phần lãi đã trả và trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho số tiền thực nộp và thời gian thực gửi của KH;
 • Rút sau hạn: Thời gian quá hạn được hưởng LS KKH tại thời điểm rút.

Phí và lãi

Phí:

 • KH chịu phí đóng sớm khi rút tiền mặt trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào TK hoặc tất toán TK trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày mở.
 • Phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng.

Lãi:

 • Lãi suất: Lãi suất CKH tương ứng kỳ hạn gửi được niêm yết công khai tại điểm GD hoặc theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của NHNN và Ngân hàng.
 • Phương pháp điều chỉnh lãi suất: Lãi suất cố định.
 • Cách tính lãi: Tiền lãi = E(Số dư tiền gửi thực tế*lãi suất TGLTrTB(%/năm)* Số ngày duy trì số dư tiền gửi thực tế)/365.
 • Trả lãi: Toàn bộ lãi được tính và trả ngay khi gửi.
 • Kênh phân phối: Trực tiếp tại quầy giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *