Tên sản phẩm: Cho vay có đảm bảo bằng giấy tờ có giá (GTCG), thẻ tiết kiệm (TTK) trong hệ thống Ngân hàng

Đặc tính của sản phẩm

Loại GTCG/TTK nhận làm tài sản bảo đảm

 • GTCG/TTK do Ngân hàng phát hành (bao gồm cả tiền gửi trực tuyến qua Internet Banking)
 • GTCG/TTK do TCTD khác phát hành
 • Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
 • Các GTCG khác do Tổng Giám đốc quy định từng thời kỳ.

Mức cho vay

Đối với GTCG/TTK do Ngân hàng phát hành:

 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại đến 12 tháng: Tối đa mệnh giá cộng (+) với số tiền lãi được hưởng trừ (-) số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.
 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng được thanh toán còn lại trên 12 tháng được thanh toán trước hạn theo quy định của Ngân hàng; Trái phiếu do Ngân hàng phát hành: Tối đa 90% giá trị mệnh giá cộng (+) với số tiền lãi được hưởng trừ (-) số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.
 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng không được thanh toán trước hạn: Tối đa 90% giá trị mệnh giá trừ (-) với số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.

Đối với GTCG/TTK do TCTD khác phát hành; trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu được Chính Phủ bảo lãnh.

 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại đến 12 tháng: Tối đa 90% giá trị mệnh giá cộng (+) với số tiền lãi được hưởng trừ (-) số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.
 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng được thanh toán trước hạn theo quy định của TCTD phát hành: Tối đa 80% giá trị mệnh giá cộng (+) với số tiền lãi được hưởng trừ (-) số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.
 • GTCG/TTK có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng không được thanh toán trước hạn: Tối đa 80% giá trị mệnh giá trừ (-) với số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.
 • Đối với GTCG/TTK bằng ngoại tệ: Tối đa 80% giá trị mệnh giá trừ (-) số tiền lãi vay, phí (nếu có) phát sinh (dự kiến) trong thời gian vay vốn.

Lãi suất cho vay

 • Thực hiện theo quy định của Tổng Giám đốc từng thời kỳ.
 • Kênh phân phối: Chi nhánh/PGD của Ngân hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *