Tên sản phẩm: “Dịch vụ Chuyển nhượng Thư tín dụng chứng từ”

Đặc tính dịch vụ

Khái quát dịch vụ

Dịch vụ Chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ là dịch vụ theo đó Ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của KH chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ giá trị L/C nhận được từ ngân hàng nước ngoài cho người hưởng lợi thứ hai.

Tiện ích dịch vụ

Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trung gian mua bán hàng hóa.

Sử dụng dịch vụ chuyển nhượng L/C, Khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Ngân hàng.

Điều kiện thực hiện chuyển nhượng thư tín dụng:

  • Được Ngân hàng phát hành chỉ rõ là thư tín dụng có thể chuyển nhượng (irrevocable transferable credit).
  • L/C chỉ định Ngân hàng là Ngân hàng chuyển nhượng hoặc L/C chỉ định Ngân hàng là ngân hàng chiết khấu/thanh toán/chấp nhận thanh toán.
  • Thư tín dụng còn hiệu lực, có số tiền chuyển nhượng được.
  • Các điều kiện chuyển nhượng trong L/C phải đầy đủ và phải tuân thủ điều 38 UCP600.
  • Các điều khoản và điều kiện trong L/C không có điều khoản và điều kiện trái hoặc không thể chuyển nhượng.
  • Người hưởng lợi L/C (người hưởng lợi thứ nhất) có yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng (theo mẫu Ngân hàng); Thư tín dụng gốc và các sửa đổi (nếu có); thư thông báo L/C, thông báo sửa đổi L/C (nếu có) của Ngân hàng; hồ sơ/hợp đồng/chứng từ chứng minh quan hệ giao dịch giữa khách hàng và người hưởng lợi thứ hai (bản sao).
  • Tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, Luật phòng chống rửa tiền, các quy định về Tuân thủ của các quốc gia.

Phí dịch vụ

Theo Biểu phí hiện hành của Ngân hàng.

Kênh phân phối

KH sử dụng dịch vụ tại chi nhánh của Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *