Thẻ ngân hàng

Là phương tiện thanh toán do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao dịch thẻ theo các điều kiện, điều khoản được các Bên thỏa thuận.

Thẻ ghi nợ

Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi số tiền và/hoặc hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại Ngân Hàng.

Thẻ tín dụng

Là thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi hạn mức tín dụng do Ngân Hàng cấp.

Thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam; nạp, rút tiền mặt; không được sử dụng thẻ tín dụng đế chuyến khoản (hoặc ghi Có) vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

Thẻ trả trước

Là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ đã trả trước cho Ngân Hàng.

Bao gồm thẻ trả trước định danh và thẻ trả trước vô danh.

Thẻ trả trước vô danh không được rút tiền mặt, nạp thêm tiền vào thẻ; không được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động; không được phát hành lại, trường hợp chủ thẻ làm mất thẻ coi như mất tiền mặt.

Thẻ vật lý

Là thẻ có hình thức hiện hữu vật chất, thông thường được làm bằng chất liệu nhựa, có gắn dải từ hoặc chip điện tử để lưu giữ dữ liệu thẻ.

Thẻ phi vật lý

Là thẻ không hiện hữu bằng hình thức vật chất, tồn tại dưới dạng điện tử và chứa các thông tin trên thẻ theo quy định, được Tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phát hành cho chủ thẻ để giao dịch trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động; không bao gồm các trường hợp thẻ vật lý có đăng ký chức năng để giao dịch trên môi trường Internet, chương trình ứng dụng trên thiết bị di động.

Thẻ liên kết

Là sản phẩm thẻ được Ngân Hàng phát hành trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thẻ giữa Ngân Hàng và các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thẻ liên kết được xây dựng trên nền tảng thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước. Hiện tại, thường gặp 03 (ba) sản phẩm thẻ liên kết:

Thẻ liên kết sinh viên

Là sản phẩm thẻ liên kết được phát hành trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa Ngân Hàng/CNPH và các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp (gọi tắt là Trường).

Thẻ Lập nghiệp

Là sản phẩm thẻ liên kết được phát hành trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác bằng văn bản trong lĩnh vực thẻ giữa Ngân Hàng và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam (VBSP).

Thẻ liên kết thương hiệu (Co-Brand Card)

Là sản phẩm thẻ liên kết được phát hành trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác bằng văn bản giữa Ngân Hàng và các Tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, hiệp hội, v.v…

Thẻ Công ty

Được Ngân Hàng phát hành cho khách hàng là pháp nhân có nhu cầu sử dụng và đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng thẻ của Ngân Hàng.

Pháp nhân đứng tên đề nghị phát hành thẻ, chỉ định cá nhân được ủy quyền quản lý, sử dụng thẻ nhưng pháp nhân có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản chi tiêu cùng lãi và phí phát sinh của thẻ.

Mỗi pháp nhân có thể phát hành một hoặc nhiều Thẻ công ty theo chỉ định cụ thể của pháp nhân đó. Thẻ Công ty không có thẻ phụ.

Pháp nhân đứng tên đề nghị phát hành thẻ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản chi tiêu, lãi và phí phát sinh liên quan đến sử dụng thẻ.

Thẻ giả

Là thẻ không do Tổ chức phát hành thẻ phát hành nhưng có chứa các thông tin thẻ thật, chủ thẻ thật.

Danh sách thẻ đen

Là danh sách thẻ không được phép lưu hành, sử dụng, cần phải thu giữ, bao gồm: Thẻ bị cấm lưu hành, thẻ bị mất/bị đánh cắp, thẻ gian lận, giả mạo, v.v…

Thời hạn hiệu lực của thẻ

Là khoảng thời gian chủ thẻ được phép sử dụng thẻ theo quy định của Tổ chức phát hành thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *