Các yếu tố trên thẻ ngân hàng được quy định

Thẻ do Ngân Hàng phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nội dung, hình thức theo quy định, bao gồm:

Đối với thẻ vật lý

 • Tên thương hiệu và/hoặc Logo của Ngân Hàng
 • Tên viết tắt và/hoặc logo của Tổ chức liên kết (đối với thẻ liên kết, thẻ quốc tế).
 • Số thẻ (gồm 16 chữ số)
 • 04 số đầu của mã BIN in trên thẻ
 • Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ (nếu có)
 • Họ, tên đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức đối với chủ thẻ là tổ chức và họ, tên của cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ (không áp dụng đối với thẻ trả trước vô danh).
 • Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ
 • Các yếu tố bảo mật
 • Dải từ tính và/hoặc chip điện tử và/hoặc biểu tượng thẻ không tiếp xúc.
 • Số điện thoại dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • Dải chữ ký
 • Lời ghi chú bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh
 • Logo của NAPAS (đối với thẻ ghi nợ nội địa); Logo, hologram của TCTQT Visa/MasterCard/JCB; Các yếu tố bảo mật: CVV2 (đối với thẻ Visa), CVC2 (đối với thẻ MasterCard), CAV2 (đối với thẻ JCB), v.v…
 • Các yếu tố khác.

Đối với thẻ phi vật lý

 • Tên thương hiệu và/hoặc Logo của Ngân Hàng
 • Số thẻ (gồm 16 chữ số)
 • Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ
 • Họ, tên chủ thẻ
 • Thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ
 • Các yếu tố bảo mật (đối với thẻ quốc tế)

Đối với thẻ liên kết thương hiệu

 • Riêng đối với thẻ liên kết sinh viên, thương hiệu, ngoài các yếu tố quy định trên còn bao gồm các yếu tố sau:
 • Tên Bộ, ngành chủ quản của Trường; Tên, Logo của Trường
 • Ảnh chủ thẻ
 • Ngày sinh
 • Lớp
 • Khóa học
 • Mã số sinh viên
 • Mã vạch (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *