Điều kiện phát hành thẻ tín dụng đối với chủ thẻ phụ

  • Khách hàng là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, cá nhân có quốc tịch nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;
  • Khách hàng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự phải được người đại diện theo pháp luật của người đó đồng ý bằng văn bản về việc sử dụng thẻ.
  • Được chủ thẻ chính cam kết chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ phụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *