Hồ sơ phát hành thẻ tín dụng

Đối với phát hành thẻ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản

Đối với cá nhân

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng);
 • Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ quốc tế (Mẫu ngân hàng) (nếu có);
 • Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đối chiếu khớp đúng với bản gốc;
 • Xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội của Tổ chức quản lý lao động hoặc Cơ quan lao động – thương binh và xã hội;
 • Sao kê tài khoản trả lương 03 tháng gần nhất;
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết);
 • Báo cáo chấm điểm xếp hạng khách hàng;
 • Báo cáo thẩm định phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng);
 • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng).
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu ngân hàng).

Đối với pháp nhân

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với pháp nhân.
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất hoặc Báo cáo tình hình tài chính quý gần nhất (đối với doanh nghiệp mới thành lập);
 • Sao kê tài khoản thanh toán 06 tháng gần nhất;
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết);
 • Báo cáo thẩm định phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng);
 • Giấy ủy quyền sử dụng thẻ của Pháp nhân cho cá nhân (MMẫu ngân hàng);
 • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng);
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu ngân hàng)

Đối với phát hành thẻ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

Đối với cá nhân

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Giấy đề nghị phát hành thẻ phụ thẻ quốc tế (Mẫu ngân hàng) (nếu có)
 • Bản sao CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
 • Các giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ của khách hàng
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết)
 • Báo cáo chấm điểm xếp hạng khách hàng (nếu có)
 • Báo cáo thẩm định phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Ngân Hàng
 • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu ngân hàng).

Đối với pháp nhân

 • Giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với pháp nhân.
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất hoặc Báo cáo tình hình tài chính quý gần nhất (đối với doanh nghiệp mới thành lập).
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết)
 • Giấy ủy quyền sử dụng thẻ của Pháp nhân cho cá nhân (Mẫu ngân hàng)
 • Báo cáo chấm điểm xếp hạng khách hàng (nếu có)
 • Báo cáo thẩm định phát hành thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Ngân Hàng
 • Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (Mẫu ngân hàng)
 • Phiếu nhận hồ sơ kiêm giấy hẹn (Mẫu ngân hàng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *