Tên sản phẩm: Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn

Lợi ích

  • Cố định ngay tỉ giá, tránh được rủi ro biến động trong tương lai;
  • Tính toán ngay được chi phí phát sinh nếu phải chi tiêu bằng ngoại tệ;
  • Tránh được rủi ro khan hiếm ngoại tệ trên thị trường

Đặc tính sản phẩm

Định nghĩa

Là giao dịch giữa Ngân hàng với khách hàng trong việc mua bán một lượng ngoại tệ với đồng Việt Nam hoặc với một ngoại tệ khác theo tỷ giá kỳ hạn xác định tại ngày giao dịch.

Tỷ giá giao dịch

Tỷ giá kỳ hạn giữa VND và USD do các bên trong giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở: tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch, kỳ hạn của giao dịch và chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố và lãi suất mục tiêu USD của Cục dự trữ liên bang Mỹ;

Tỷ giá kỳ hạn giữa VND với ngoại tệ khác USD và giữa các loại ngoại tệ với nhau do các bên tự thỏa thuận.

Kỳ hạn giao dịch: do các bên tự thỏa thuận nhưng tối thiểu từ 03 ngày làm việc đến 365 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch

Số lượng ngoại tệ giao dịch

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng quyết định số lượng ngoại tệ mua bán với khách hàng phù hợp với quy định của NHNN, Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *