Hồ sơ cho vay thấu chi cần chuẩn bị như sau:

Đối với cho vay thấu chi không có bảo đảm bằng tài sản

 • Giấy đề nghị cấp/thay đổi hạn mức thấu chi (Mẫu của Ngân hàng)
 • Xác nhận mức lương/trợ cấp xã hội của Tổ chức quản lý lao động hoặc Cơ quan lao động – thương binh và xã hội.
 • Sao kê tài khoản trả lương 03 tháng gần nhất.
 • Bản sao CMT/H chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết).
 • Hp đồng thấu chi (Mẫu của Ngân hàng).

Đối với cho vay thấu chi có bảo đảm bằng tài sản

 • Giấy đề nghị cấp/thay đổi hạn mức thấu chi (Mẫu của Ngân hàng).
 • Các giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ của khách hàng.
 • Bản sao CMT/H chiếu/Thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đối chiếu khớp đúng với bản gốc.
 • Thông tin CIC (trong trường hợp cần thiết).
 • Hồ sơ đảm bảo tiền vay theo quy định hiện hành của Ngân Hàng.
 • Hp đồng thấu chi (Mẫu của Ngân hàng).

Thu nợ cho vay thấu chi

Khi tài khoản thanh toán của chủ thẻ có tiền, hệ thống ngân hàng sẽ tự động trích tài khoản để thu nợ thấu chi. Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán đăng ký thấu chi đế trả nợ.

Trường hợp quá thời hạn cho vay thấu chi mà tài khoản thanh toán của chủ thẻ vẫn không có tiền hoặc không đủ tiền để thanh toán, hệ thống sẽ tự động tính lãi quá hạn đối với dư nợ thấu chi chưa thanh toán theo mức lãi suất quá hạn.

CNPH chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc áp dụng các biện pháp thu hồi nợ đối với chủ thẻ theo quy định hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *