Mỗi hộp đựng tiền, chỉ được thực hiện tiếp quỹ tối đa không quá 2.500 tờ và được thiết lập ngay từ đầu với một loại mệnh giá tiền nhất định.

Hiện tại, các hộp tiền trong máy ATM được bố trí như sau:

  • Hộp số 1 đựng loại tiền mệnh giá: 50.000 VND
  • Hộp số 2 đựng loại tiền mệnh giá: 100.000 VND
  • Hộp số 3 đựng loại tiền mệnh giá: 200.000 VND
  • Hộp số 4 đựng loại tiền mệnh giá: 500.000 VND
  • Hộp số 5 là hộp mệnh giá chung tại CDM (không quay vòng quỹ)
  • Hộp đựng tiền loại
  • Hộp đựng tiền thu hồi tại CDM.

Để tránh nhầm lẫn, an toàn tài sản, mặt ngoài mỗi hộp tiền chi nhánh quản lý ATM phải ghi rõ mệnh giá tiền đựng trong hộp, số thứ tự của hộp.

Trong mọi trường hợp nghiêm cấm việc tự ý thay đổi mệnh giá tiền, thứ tự vị trí đã được ghi trên hộp.

Riêng CDM: Là máy có chức năng gửi tiền và quay vòng quỹ. số tiền gửi của khách hàng được tự động đưa vào các hộp tiền từ hộp 1 đến hộp 4 để quay vòng quỹ trả ra cho khách hàng rút tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *